• Spørgsmål om gulvvarme

  Hvordan fungerer gulvvarme ?

  Princippet i gulvvarme er at opvarme rummet nedefra, hvilket er en utrolig behagelig opvarmningsform. Gulvvarmerørene kan enten være indstøbt i gulvets betonlag (tung/våd gulvvarme), eller der kan være anvendt særlige varmefordelingsplader (f.eks. SpeedUpTM), placeret tættere på det færdige gulv (let/tør gulvvarme).

  Bemærk: Op mod 95% er placeret som tung gulvvarme. Kontakt din installatør, hvis du er i tvivl om dit gulvvarmesystem er placeret som tung eller let gulvvarme.

  Tung gulvvarme har en relativ lang responstid. Fra du ændrer den ønskede rumtemperatur til den er opnået, vil der typisk gå ca. 1 time per reguleret grad. Nogle ganske få dage om året, typisk i overgangsperioderne, skal du forvente at opleve mindre over- eller undertemperaturer. Det sker når vejrændringer sker hurtigere end reguleringen kan følge med til - f.eks. ved pludseligt, kraftigt solindfald eller store, pludselige temperaturfald. Let gulvvarme har en relativ kort responstid. Fra du ændrer den ønskede rumtemperatur til den er opnået, vil der typisk gå ca. 20 minutter per ændret grad.

  Kan jeg anvende sænkningsperioder når jeg har gulvvarme?

  Ja, det kan du godt, hvis du er opmærksom på nogle ting.

  Tung gulvvarme

  Vi anbefaler én længerevarende sænkningsperiode (min. 7 timer) med en lidt lavere indstilling af økonomitemperaturen. Forskellen mellem komfort- og økonomitemperatur må ikke være mere end 1-2 grader. Laver du for store sænkninger, når systemet aldrig ned på den lave temperatur og der opnås ikke nogen energibesparelse. Hvis du forsøger at opnå en for stor temperatursænkning, risikerer du at varmekilden (f.eks. kedlen) ikke fungerer effektivt. Dette vil få negative konsekvenser for energiforbruget.

  Let gulvvarme

  Vi anbefaler én eller to længere perioder med en lavere indstilling af Økonomi temperaturen. Forskellen mellem komfort- og økonomitemperatur må ikke være mere end 3-4 grader, da systemet ellers ikke vil være i stand til at følge med. Hvis du forsøger at opnå en for stor temperatursænkning, risikerer du at varmekilden (f.eks. kedlen) ikke fungerer effektivt. Dette vil få negative konsekvenser for energiforbruget. 

  Jeg har trådløse batteri-rumtermostater. Hvad sker der, når batterierne er flade?

  Når de batteridrevne enheder er ved at løbe tør for strøm, vil der blive afgivet en alarm. Systemet "glemmer" ikke noget, selvom en enhed midlertidigt løber tør for strøm. Hvis en batteridrevet enhed løber helt tør for strøm, vil enheden sætte rummet på en bestemt temperatur, før batterierne dør helt.

  Hvis du oplever, at batterilevetiden er mindre end to år, kan der være flere mulige årsager:

  • Der er brugt genopladelige batterier. Løsning: Skift til ikke-genopladelige alkaline batterier.
  • Gamle batterier (batterier har også en holdbarhedsdato). Løsning: Skift til ikke-genopladelige alkaline batterier.
  • Gælder kun for trådløse systemer: Ustabilt trådløst netværk. Løsning: Kontakt din installatør. Hvis det trådløse netværk er ustabilt, vil rumenheden kommunikere oftere end normalt, hvilket medfører øget batteriforbrug.

  Hvordan kan jeg spare energi?

  Hvorfor holde en høj rumtemperatur, når du ikke er hjemme? For hver grad du sænker rumtemperaturen, sparer du ca. 5 % på varmeregningen. Derfor giver det rigtigt god mening at bruge temperatursænkning. Hvis du har vandbaseret gulvvarme, bør du ikke forsøge at sænke temperaturen med mere end 1-2 °C, da afkølings-/opvarmningstiden er meget lang.

  Jeg kan ikke opnå den rette temperatur?

  Rumtemperaturen er for høj:

  • Gælder kun batteridrevne enheder: Når batterierne i en rumenhed er flade, sørger enheden for at stille rummet i en tilstand med en vis grad af varmen inden den “dør helt”. Løsning: Udskift batterierne
  • “Nogen” har indstillet rumenheden for højt. Løsning: Sænk rumtemperaturen
  • Kraftigt solindfald i lavenergiboliger. Løsning: Solafskærmning.

  Rumtemperaturen er for høj:

  • Varmekilden leverer ingen eller ikke nok varme. Løsning: Kontrollér, at varmekilden er aktiv og øg indblæsningstemperaturen. Bemærk: En øget indblæsningstemperatur gør, at varmekilden bliver mindre energieffektiv – dette gælder især varmepumper. Det kan også medføre mere svingende rumtemperaturer.
  • Varmekilden kører med et selvstændigt sænkningsprogram. Løsning: Stop sænkningsperioder på varmekilden, hvis de konflikt-er med den ønskede drift.
   • Defekt cirkulationspumpe. Løsning: Kontrollér cirkulationspump-en. Kontakt eventuelt din installatør.
  • Rumtermostaten er for lavt indstillet. Løsning: Indstil termostaten på den ønskede temperatur, evt. med en ½ grad af gangen.
  • Hvis rummet aldrig tidligere har været i stand til at opnå den ønskede temperatur, kan det skyldes en fejldimensioneret varmekilde (for langt eller begrænset rørkredsløb) eller utilstrækkelig hydronisk indregulering (utilstrækkeligt vandflow til gulvvarmekredsløbet). Løsning: Kontakt din installatør

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/products/floorheating/faq/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.172.221.7", "UserHostName": "54.172.221.7", "UserLanguages": null }