• Perfekt systembalance

    • Vandforsyningssystemer (manifolds) fra Danfoss har forindstillingsventiler. De sikrer, at den rigtige mængde energi (opvarmet vand) distribueres til hvert enkelt rum
    • Komfortniveauerne nås dermed med det mindst mulige energiforbrug.

    TIP! Husk at bede din installatør om en manifold med forindstilling.

Vær social Deltag aktivt

Vil du lære os at kende?

Lær os at kende, og deltag i samtalen